Persondatapolitik for Holgers Kro

Denne side redegør for, hvordan Holgers Kro håndterer og evt. behandler personoplysninger.

 

Generelt

Med personalepolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og

anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på

behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi

modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel

ved:

  • Tilmelding af nyhedsbrev
  • Bordreservation eller reservation af større selskab
  • Oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant
  • Henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.

 

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services,

tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang

tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

 

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes

eller ikke længere har nogen relevans.

 

Dataansvarlig 

Holgers Kro er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i

overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

 

Vores kontaktoplysninger er: 

Holgers Kro

Søndergade 20a

8600 Silkeborg

Tlf: 88 443 443

Mail: info@holgerskro.dk

 

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Hjemmeside og køb

Hvis du har reserveret bord eller købt take away online hos os, behandles følgende personoplysninger:

Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mail, kortoplysninger og

andre kontaktoplysninger, som er relevante for den ønskede vare eller ydelse.

Vi bruger disse oplysninger for at opfylde aftalen, som du indgår med os, eksempelvis til levering af varer.

Vi behandler derudover din e-mailadresse og oplysninger om dit køb for at kunne sende tilbud til dig,

såfremt betingelserne herfor i markedsføringsloven er overholdt.

Endeligt registrerer vi din IP-adresse. Denne registrering anvendes kun i tilfælde af falske bestillinger.

Falske bestillinger politianmeldes.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke,

medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er

eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en

professionel betalingsfacilitator varetage modtagelsen af din betaling på vegne af os.

 

Jobansøgninger

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefon nummer + øvrige informationer som du har leveret til os.

  • Informationer bliver opbevaret så længe det er relevant i rekrutteringsøjemed via

Jobmatchprofile.com i op til 6 måneder fra ansøgning

 

Dine rettigheder 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine

oplysninger, kan du rette henvendelse til os på info@holgerskro.dk eller tlf. 88 443 443

 

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at

korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er

pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres

til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket

tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle

behandle personoplysningerne.

 

Sikkerhed

Holgers Kro har databehandler aftaler med Dinnerbooking.com som håndterer vores bordreservationer, på

jobmatchprofile.com håndterer vi ansøgninger både opfordret og uopfordret, OnlinePos.dk til take away,

Nyhedsbrev ved Mailchimp.com. Vi har altid opdateret virusprogrammer og firewalls. Vi har truffet tekniske

og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt

bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i

øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende

revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Klageinstans 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. 

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang HER.

Se alle aktuelle nyheder